Återkallselse av Volvo XC60

Sammanställning över återkallelse av Volvo XC60 i USA av NHTSA. Det innebär inte per automatik att bilmodellen har blivit återkallad i Europa eller i Sverige. Det innebär inte heller per automatik att det gäller ALLA bilar av en årsmodell, utan det gäller ofta bara en serie med bilar.
Det kan nämligen kosta en biltillverkare hundratals miljoner kronor i böter och skadestånd i USA om tillverkaren genom slarv orsakat en enda dödsolycka. Det kan räcka med att tillverkaren känt till ett fel men inte återkallat bilarna och åtgärdat det.

2017 VOLVO XC60 SW AWDSeat Mounted Airbag may not deploy
2017 VOLVO XC60 SW AWDSeat Mounted Airbag may not deploy
2017 VOLVO XC60 SW AWDSeat Belt Buckle Seperate
2016 VOLVO XC60Seat Belt Buckle Seperate
2016 VOLVO XC60Starter Motor Fuse May Blow
2014 VOLVO XC60CEM/ Electrical Components may work improperly
2013 VOLVO XC60Information Labels
2013 VOLVO XC60Defective SRS Control Unit - All cars quarantined
2012 VOLVO XC60Excessive Underbody Coating
2012 VOLVO XC60Seat wiring Harness
2011 VOLVO XC60 SUV AWD/ FWDFront passenger side seat rail
2011 VOLVO XC60 SUV AWD/ FWDTransmission and Engine Control unit
2011 VOLVO XC60 SUV AWD/ FWDSupplemental Restraint System


En återkallelse utfärdas när en tillverkare eller NHTSA bestämmer att ett fordon, utrustning eller däck skapar en orimlig säkerhetsrisk eller inte uppfyller minimisäkerhetsstandarderna. De flesta besluten att göra en återkallande och åtgärda en säkerhetsbrist beslutas frivilligt av tillverkare innan NHTSA engagerar sig.
Tillverkare måste reparera problemet genom att reparera det, byta ut det, erbjuda återbetalning eller i sällsynta fall göra ett återköp av fordonet.Tillverkningsfel.se

Tillverkningsfel.se är en webbsajt, som står på konsumentens sida mot biljättarna. Vi vill belysa biltillverkarens garantier och vanliga tillverkninsgfel på bilar och reservdelar. Reservation för typografiska fel, ändringar, fel och buggar.
©2018 Tillverkningsfel.se