Återkallselse av Volvo S40

Sammanställning över återkallelse av Volvo S40 i USA av NHTSA. Det innebär inte per automatik att bilmodellen har blivit återkallad i Europa eller i Sverige. Det innebär inte heller per automatik att det gäller ALLA bilar av en årsmodell, utan det gäller ofta bara en serie med bilar.
Det kan nämligen kosta en biltillverkare hundratals miljoner kronor i böter och skadestånd i USA om tillverkaren genom slarv orsakat en enda dödsolycka. Det kan räcka med att tillverkaren känt till ett fel men inte återkallat bilarna och åtgärdat det.

2010 VOLVO S40Front passaenger side seat rail
2010 VOLVO S40760 Portable Automotative GPS units/ Garmin
2010 VOLVO S40Gearshift lever Stud assembly


En återkallelse utfärdas när en tillverkare eller NHTSA bestämmer att ett fordon, utrustning eller däck skapar en orimlig säkerhetsrisk eller inte uppfyller minimisäkerhetsstandarderna. De flesta besluten att göra en återkallande och åtgärda en säkerhetsbrist beslutas frivilligt av tillverkare innan NHTSA engagerar sig.
Tillverkare måste reparera problemet genom att reparera det, byta ut det, erbjuda återbetalning eller i sällsynta fall göra ett återköp av fordonet.







Tillverkningsfel.se

Tillverkningsfel.se är en webbsajt, som står på konsumentens sida mot biljättarna. Vi vill belysa biltillverkarens garantier och vanliga tillverkninsgfel på bilar och reservdelar. Reservation för typografiska fel, ändringar, fel och buggar.
©2018 Tillverkningsfel.se