Tillverkningsfel på vindrutor

Vissa biltillverkare har begränsade garantier på vindrutan, som t.ex max 150 mil. Garantierna gäller t.ex vid sprickbildning, som beror på inbyggda spänningar (dvs inte yttre påverkan som stenskott). Vindrutan borde ingå i nybilsgarantin och omfattar minst 2 år. Allt annat är dåligt!

Dålig limmad vindruta

Ett "vanligt" fel på vindrutor är förmodligen att vindrutan läcker pga dålig limning. Enligt uppgift så har Volvo haft problem med dåligt limmade vindrutor på bilar som produceras runt 2010 och framåt. Bästa sättet att kolla att vindrutan är tät är att blåsa med tryckluft längs med kanterna på vindrutan. Om luften pyser in, så kommer även vatten att kunna läcka in när det regnar (eller när bilen tvättas i en biltvätt).

Problemet är att det kan vara svårt att limma om en ruta så att den blir tät. Normalt så byter man hela vindruta mot en ny ruta, vilket kan kosta runt 10.000 kr med arbete. Dålig limmad vindruta är (enligt vår mening) per defintion ett tillverkningsfel. Antingen beror det på slarv vid limningen eller dåliga egenskaper hos limmet. Dessutom är vindrutan en bärande del av karossen och en viktig del av bilenssäkerhet. Därför står ofta biltillverkaren för kostnaden för att byta vindruta, även på lite äldre bilar förutsatt naturligtvis att det är originalrutan och att läckaget beror på limningen.

Stenskott

Skador som uppstår på vindrutan av stenskott är inget tillverkningsfel. Vissa skador av stenskott går att reparera, medan andra kräver att man byter ut hela vindrutan. Kolla med ditt försäkringsbolag!
Tillverkningsfel.se

Tillverkningsfel.se är en webbsajt, som står på konsumentens sida mot biljättarna. Vi vill belysa biltillverkarens garantier och vanliga tillverkninsgfel på bilar och reservdelar. Reservation för typografiska fel, ändringar, fel och buggar.
©2018 Tillverkningsfel.se