Tillverkningsfel på växellådor

Vanliga fel på automatlådor är att de t.ex slirar och växlar dåligt. Första åtgärden blir att låta en expert på växellådor felsöka automatlådan och ställa en diagnos. Vissa fel i automatlådan kan avhjälpas genom att växellåldan spolas igenom med olja. Andra fel kan kräva att man byter hela växellådan. Det är ett omfattande ingrepp att byta växellåda, då växellådan är en av bilens mest komplicerade delar. Arbetet är både tidskrävande och bitvis komplicerat.

Ett byte till en nytillverkad automatlåda för t.ex Volvo XC60 kostar cirka 70.000 kr med arbete. Det går också att välja att byta till en begagnad eller nyrenoverad växellåda. Då blir kostnaden ofta "bara" halva priset mot att byta mot en splitter ny växellåda.

Service Växellåda erfordras

Detta felmeddelande på Volvo-bilar indikerar att det finns ett fel på din växellåda. I bästa fall så räcker det med en uppdatering av mjukvaran som styr växellådan. I annat fall så kanske det är dags för oljespolning av växellådan med byte av olja.

Lock-up funktion

Felkodsinformation: TCM-002F Lock-up funktion slirar eller är inte inkopplad.
Villkor
Automatväxellådan kontrollerar att lock-up inte är inkopplad eller slirar genom att jämföra varvtalssignalen från växellådans hastighetsgivare med motorvarvtalet. Signalerna ska då visa samma beräknade varvtal. Om styrenheten upptäcker att varvtalssignalerna inte överenstämmer med de förutsatta värdena betyder det att lock-up slirar eller inte är inkopplad i låst läge. Felkoden sätts.
Ersättningsvärde
 • Styrenhetens hjälpprogram "Emergency Mode I" har trätt i funktion.

Felorsak
 • Dålig kvalitet på växellådsoljan
 • Vatten i oljan
 • Kontaktresistans i anslutningar
 • Växlingssolenoid S4 fastnat i läge AV
 • Växlingssolenoid SLU fastnad i läge AV
 • Mekaniska fel i växellådan

Felsymptom
 • Generell orange varningslampa tänd.
 • Miljölampa tänd.
 • Ingen lock-up funktion
 • Hårda växlingarTillverkningsfel.se

Tillverkningsfel.se är en webbsajt, som står på konsumentens sida mot biljättarna. Vi vill belysa biltillverkarens garantier och vanliga tillverkninsgfel på bilar och reservdelar. Reservation för typografiska fel, ändringar, fel och buggar.
©2018 Tillverkningsfel.se